snowflake

angora

wheat

saddle-brown

walnut

antique-white

dover-white

honey-maple

golden-oak

base-white

natural